Wednesday, November 24, 2004

Forelesning fra arkivene


Framtida i Nord - spillet om Tromsø / forelesning holdt på Universitetet i Tromsø på UVETT sitt fremtidsscenario november 2004. Denne forelesningen ble holdt i forbindelse med oppstarten på Framtidstudiet ved Universitetet i Tromsø. Det var på dette seminaret Olav Orheim, daværende direktør ved Norsk Polarinstitutt, for første gang lanserte at han nå var vitenskapelig overbevist om at isen i Arktis smelter og viste tre sjelsettende bilder på dette.

last ned pdf D&U PAPERS // Tristesse Arctique,2004