Saturday, May 8, 2010

gjensyn med BYEN I MENNESKET


Arkitekturutstillingen Byen i mennesket ble arrangert på Kunstnernes Hus i 1968. Kuratorer var de unge arkitektene Per Kartvedt og Terje Moe, og arrangør var Oslo Arkitektforening. Med utstrakt bruk av multimedia, eksperimentelle installasjonsteknikker og besøk av den britiske nyavantgardegruppen Archigram, ble utstillingen en stor mediebegivenhet. Dagspressen trykket både forhåndsomtaler og intervjuer med utstillingens kuratorer og med Archigram, mens Arkitektnytt produserte den flotte katalogen. Utstillingen ble også en publikumssuksess. Men til tross for dette snudde pressedekningen idet utstillingen åpnet: Byen i mennesket ble utsatt for et massivt angrep fra kritikere og landets arkitekter, både i avisanmeldelser og gjennom leserbrev i Arkitektnytt. Budskapet var at utstillingen sviktet den folkeopplysningsagenda og profesjonspropaganda en arkitekturutstilling måtte ha. Deretter forsvant utstillingen ut av historien, og har ikke vært nevnt på over 40 år.

Arrangementet Gjensyn med Byen i Mennesket vil hente frem utstillingen fra glemselen, og forsøker å finne ut hvordan en så banebrytende utstilling kunne misoppfattes så sterkt i sin samtid, og hvorfor den kunne bli borte fra den norske arkitekturhistorien.

OAF arrangerer kveldsmøte tirsdag 11.5 kl 1900. Kveldens program består av et innledningsforedrag om utstillingens tilblivelse og etterspill av Martin Braathen, forfatter av den ferske boken Alt er arkitektur! Neoavantgarde og institusjonskritikk i Norge 1965-1970. I denne boken spiller Byen i mennesket en sentral rolle som en arkitekturhistorisk begivenhet.

Få med dere Marthin Braathens bok og dette møtet:
Knut Eirik er en av Martins kilder og var ytterst tilstede i produksjonen av utstillingen.
Fra Kunstnernes hus, en sen natt i 68: Peter Cook til KED: "Are you one of the Sound Kings? Can you make our mobile work?" Utstillingen var stengt i tre dager, Stein Mehrens dikt "RØR" i Dagbladet var utløsende for gjennåpningen.


Alt er arkitektur! Neoavantgarde og institusjonskritikk i Norge 1965-70, Martin Braaten.