Thursday, January 31, 2008

Space Group wins in Malmø!

Our friends in Space Group wins hotel competition in Malmø
Look it up!

see the project here
read more here

Thursday, January 24, 2008

Sandefjord


Byutvikling i avisspaltene i Sandefjord
Sandefjord Blad(SB) merket seg Knut Eirik sin referanse til Kronikkens Bok, de 40 ukene med kronikker i avisa Nordlys under Byutviklingens År 05.
De merket seg også utsagnene om å etablere et "univers av støttespillere" i en slik åpen og utfoldende debatt om en bys framtid. SB har nå en egen redaksjon for Byutvikling og en rekke artikler har fulgt opp det fullsatte møtet i kommunestyresalen.

Monday, January 21, 2008

Paul Bjørvigsgate 1-3 //Ved sjøkanten i Tromsø sentrum


Paul Bjørvigs gate 1-3
Ferdigstilt: 2003
Byggherre: Bukta Eiendom as
Entreprenør: Bjørn Bygg as
Arkitekt: Dahl & Uhre arkitekter as,
Kjerstin Uhre og Knut Eirik Dahl med Margret Weidner

Fra industri til urban attraksjon
To mindre, eldre industribygg er om og påbygd til 14 boliger, kontor, klinikk, verksted og bilbutikk på kaikanten i nordre del av Tromsø sentrum i 2003. I 2005 er 2. etasje gjort om til fem nye leiligheter. Dobble romhøyder og solide betongkonstruksjoner i eksisterende bygg, to nye etasjer og vertikalforbindelser mellom bygningene har fått et felles uttrykk , en ny form. Det opprinnelige industrielle uttrykket har fått en mer kompleks, raffinert hybrid som resultat.

En utbygger uten erfaring, men med en ambisjon
Et middelaldrende ektepar satset alt de hadde og eide på å utvikle dette prosjektet. Hun med designambisjoner, han med en egen evne til å realisere ting. I en by totalt dominert av store utbyggerkonstellasjoner er dette umåtelig prisverdig. Gjennom hennes opphold i og kontakter i Kina, kom 70 tonn fasadestein i sort granitt seilende fra den andre siden av jorda. Byggherren og hans venner tok oppheng av granitten ut av entreprisen og utførte dette selv. Ved arbeidsdagens slutt lå alltid en water plassert på sist opphengte stein, et uttrykk for høy presisjon og arbeidsglede. Det er en slik deltakende glede og kjærlighet til prosjektet som også har brakt Willibald Storns bilder inn trapperommets utstillingsgalleri. Dette personlige engasjementet er overført til sameiet som nå utvikler flere ”prosjekter i prosjektet” på dugnad. De utvider takterrasen, lager felles badstu og et ”hotellrom” i ledige arealer.

Innhold og uttrykk
To materialer, sort reflekterende granitt og sinusprofilert natureloksert aluminium møtes i et sammensatt ytre utrykk, en hybrid som verken har industri eller bolig som direkte typereferanse. Selve kaidekket, en bro over kaidekket og felles takterrase er oppholdsarealer til alle døgnets tider langs sjøkanten. Leilighetene er svært forskjellige i form og størrelse. Den største er 240 m2, den minste er 50 m2.

Utstillinger
Prosjektet har vært utstilt på Norsk Samtidsarkitektur 2000-2005 og på den 10. arkitekturbiennale i Venezia. Uttdrag fra innledningsteksten til utstillingskatalogen til Norsk samtidsarkitektur 2000-2005 i av Karl Otto Ellefsen:
”Samtidig ligger det et ønske om å skape samfunnsmessig relevant arkitektur som er kulturelt aktiv, fordi den fører til ulike tolkninger og til diskusjon. Utstillingen har en rekke eksempler på denne typen prosjekter.(…)Dahl & Uhres boligprosjekt på havna i Tromsø henter form fra tolkning av hybrid program og kompleks gjenbruk.”
Tysk omtale av utstillingen: Deutch
bolig og byplanprisen

I 2004 mottok Knut Eirik Dahl "Bolig og Byplanprisen" for "Spillet om Tromsø". I Juryuttalelsen leser vi blant annet:"Spillet om Tromsø" har inspirert planleggere og investorer langt utover Tromsø. Dahl har lykkes i å introdusere ord og begrep som er nye i det norske miljøet, og har derved bidratt til å øke samfunnets interesse for planlegging, i tråd med formålet for Bolig- og Byplanprisen."
Les om prisen i arkitektnytt her
Kjøp "Plan" her

Knut Eirik Dahl mottar Tromsø kommunes kulturpris for 2006

Her er et utdrag fra kulturkommiteens begrunnelse: "Gjennom ”Spillet om Tromsø”, Europan, ”Byutviklingens år” og arkitekturbiennalen i Venezia har han inspirert folk, planleggere, myndighetspersoner og investorer - også langt utover Tromsø.
På denne måten har han bidratt til å øke samfunnets interesse for byplanlegging og nødvendigheten av gedigen bykompetanse - og ikke minst betydningen av kulturutvikling – det sistnevnte eksemplifisert ved hans engasjement for en kunstutdanning i Tromsø.
Hans repertoar i nevnte sammenhenger er omfattende og mangesidige, men som utover det rent faglige, først og fremst dreier seg om ”øvelser i åpenhet” og tilbud om ”mulighet for ny tenkning”. Det anbefales i denne sammenheng å oppsøke nettstedet ”Northerngateway.no” – der treffes også framtidsarkeologen Knut Erik Dahl."
TROMSØ KOMMUNE
omtale i arkitektnytt
Hele kulturkomiteens begrunnelse

Friday, January 18, 2008

Norwegian Europan 9 winners in Sion, SwitzerlandWe congratulate Eli Grønn, Ivar Lyngner (authors) and Eli Brynhildsvoll (assistant) with their winning project in Europan 9 in Sion, Switzerland. Thinking of the Swiss architectural scene at the moment, this must be the right place to win for young architects.
ETH and Actar has in 2007 given out "Architectural Papers III, Natural Metaphor - An Antholgy of Essays on Architecture and Nature", edited by the Chair Prof.Dr. Josip Lluis Matteo.
Here you will find an interesting conversation between Stan Allen and Florian Sauther, "Theory, Practice and Landscape" and a brilliant text by Inaki Abalos (first presented in El Pais, 10. of March 2007) titled "I would prefer not to", challenging the use of the notion "Sustainability". Madrid based Abalos is the partner of Juan Herreros who was leader of the Norwegian Jury for Europan 8.
So, Eli, Ivar and Eli can look forward to an interesting discourse on architecture and landscape.

norsk seier i Europan 9 Sveits
slikt blir det pris av

Thursday, January 17, 2008

Sandefjord i bevegelse


Knut Eirik Dahl (KED)holdt foredrag for et entusiastisk byforum i kommunestyresalen i Sandefjord 15. januar 2007. Fullt hus med en rekke, politikere, nærinsdrivende, utviklere, planleggere, administrasjon, presse og en rekke personer med utsagnskraft og vilje. Sven Erik Lund og Knut Eirik hadde "en svært sakte vandring" hele formiddagen gjennom Sandefjord slik at det være mulig i KEDs forelesning å drøfte Sandefjords utviklingsretninger i forhold til Tromsø og andre byer sine tanker og prosesser for endring.

KED løftet perspektivet ut over byen gjennom en drøftelse av Sandefjord sitt tidligere forhold til Antarktis og hvilke større perspektiver byen nå må ta inn over seg.
Han la fram, etter sterk oppfordring, som avsluttning av en 4 timers svært åpen og intens debatt om Sandefjords utvikling et tentativt 12 punkts program for hvordan Sandefjord kan bevege seg litt mer dristig inn i framtiden. Sandefjord Blad følger nå opp ambisjonene fra dette møtet med tekster , intervjuer og leserinnlegg. KED hadde i forelesningen lansert Kronikkenes Bok (40 ukers kronikkserie i avis Nordlys) fra Byutviklingens År 2005 i Tromsø som et forbilde for å utforske sin egen bys mulige skikkelse. Det er "begrepet om byen Sandefjord" som nå forsøkes framkalt i Sandefjord (se John Pløgers artikkel i tidskriftet Plan nr. 5, 2007 - "Å strekke seg over skyene - hvorfor ikke").
KED rundet av idebanken i kommunestyresalen med å lansere nødvendigheten av helt nye betraktninger rundt vannbyen, parkbyen og utdanningsbyen Sandefjord. Utdyping kommer etter hvert som kronikker i Sandefjord Blad.

Ideenes kveld i bystyresalen
Kan bli miljøledende

Monday, January 14, 2008

EUROPAN 9 Price winning ceremonyKommunal og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og Knut Eirik Dahl delte ut priser for Europan 9 i Trondheim, Odda (avbildet), Lillestrøm og Grorud, i DogA 9. november.

Melting Ice


Det nederlandske tidskriftet "Scape" nr 2/2007 har et temanummer med tittelen "Facing the Climate Change".
Her presenteres et case study på Tromsø med tittelen "Melting ice puts Arctic city Tromsø on the map".
Teksten er satt sammen av intervjuer med Jarle Aarbakke, rektor ved universitetet i Tromsø, Jan Gunnar Winther direktør ved Norsk Polarinstitutt, og Knut Eirik Dahl. Forfatter er Joren Jacobs.
Se også presentasjonen av Kristine Jensens prosjekt for Prag Boulevard i København.
"According to Knut Eirik Dahl: "If you look at the most recent statistics from the Polar Institute, but certainly also from the United Nations, you will conclude that the icy Arctic landscape that shaped and created Tromsø now disappears. The city is literally relocated."

Friday, January 11, 2008

Byutviklingens år - "googlet"

NRK Nyheter Karl Otto Ellefsen
Tvibitmagasin på s 44-45 "Never give up"
Peter Reinholtsen skjebnedag
Gisle og Magdalena kronikk
GRUS s 6 Tromsø
Norsk Form Intervju