Monday, January 21, 2008

Knut Eirik Dahl mottar Tromsø kommunes kulturpris for 2006

Her er et utdrag fra kulturkommiteens begrunnelse: "Gjennom ”Spillet om Tromsø”, Europan, ”Byutviklingens år” og arkitekturbiennalen i Venezia har han inspirert folk, planleggere, myndighetspersoner og investorer - også langt utover Tromsø.
På denne måten har han bidratt til å øke samfunnets interesse for byplanlegging og nødvendigheten av gedigen bykompetanse - og ikke minst betydningen av kulturutvikling – det sistnevnte eksemplifisert ved hans engasjement for en kunstutdanning i Tromsø.
Hans repertoar i nevnte sammenhenger er omfattende og mangesidige, men som utover det rent faglige, først og fremst dreier seg om ”øvelser i åpenhet” og tilbud om ”mulighet for ny tenkning”. Det anbefales i denne sammenheng å oppsøke nettstedet ”Northerngateway.no” – der treffes også framtidsarkeologen Knut Erik Dahl."
TROMSØ KOMMUNE
omtale i arkitektnytt
Hele kulturkomiteens begrunnelse