Thursday, January 17, 2008

Sandefjord i bevegelse


Knut Eirik Dahl (KED)holdt foredrag for et entusiastisk byforum i kommunestyresalen i Sandefjord 15. januar 2007. Fullt hus med en rekke, politikere, nærinsdrivende, utviklere, planleggere, administrasjon, presse og en rekke personer med utsagnskraft og vilje. Sven Erik Lund og Knut Eirik hadde "en svært sakte vandring" hele formiddagen gjennom Sandefjord slik at det være mulig i KEDs forelesning å drøfte Sandefjords utviklingsretninger i forhold til Tromsø og andre byer sine tanker og prosesser for endring.

KED løftet perspektivet ut over byen gjennom en drøftelse av Sandefjord sitt tidligere forhold til Antarktis og hvilke større perspektiver byen nå må ta inn over seg.
Han la fram, etter sterk oppfordring, som avsluttning av en 4 timers svært åpen og intens debatt om Sandefjords utvikling et tentativt 12 punkts program for hvordan Sandefjord kan bevege seg litt mer dristig inn i framtiden. Sandefjord Blad følger nå opp ambisjonene fra dette møtet med tekster , intervjuer og leserinnlegg. KED hadde i forelesningen lansert Kronikkenes Bok (40 ukers kronikkserie i avis Nordlys) fra Byutviklingens År 2005 i Tromsø som et forbilde for å utforske sin egen bys mulige skikkelse. Det er "begrepet om byen Sandefjord" som nå forsøkes framkalt i Sandefjord (se John Pløgers artikkel i tidskriftet Plan nr. 5, 2007 - "Å strekke seg over skyene - hvorfor ikke").
KED rundet av idebanken i kommunestyresalen med å lansere nødvendigheten av helt nye betraktninger rundt vannbyen, parkbyen og utdanningsbyen Sandefjord. Utdyping kommer etter hvert som kronikker i Sandefjord Blad.

Ideenes kveld i bystyresalen
Kan bli miljøledende

No comments:

Post a Comment