Friday, May 2, 2008

Mosaïc::Region in Weekendavisen nr 15

Peter Schultz Jørgensen's article in Weekendavisen nr. 15/2008 discusses the possible impact of the ideacompetition "Øresundsvisjoner 2040" on todays discussion and the future Øresund Region.
Han sier i sin avsluttning:
"Realdania og Dansk Byplanlaboratorium har lagt opp til debatt.
Konkurrenceforslagene er et fantastisk godt utgangspunkt. Men hvis debatten skal slå igjennom, skal gryden holdes i kog i lang tid. Initiativtagerne kunne f.eks. få etablert et uafhængigt forum - som Egnsplankontoret var det engang. Nogen skal jo reise debatten imod og på tværs af de stærke etablerede politiske og administrative systemer. De fastgroede fagligheder skal rystes og mange nye fagligheder skal på banen. Nogen skal skal også pege på mulige initiativer der kan fremme urbaniseringen av vores byer - i både stor og lille skala. Forslagene, der lægger stor vægt på på nødvendigheden af de mange små aktioner i byen, inviterer ligefrem Realdania til at bruge flere midler til opfølgning på denne strategi. Mange mindre projekter, uden stram styring, kan som brikker i mosaikken, få stor effekt. De kan åbne nogle af de spor, der fører til en urbanisering av vores byer".

("Egnsplanskontoret" som Schultz Jørgensen referer til ble opprettet i 1945 med Steen Eiler Rasmussen som formann).

No comments:

Post a Comment