Monday, November 30, 2009

Vindstille eller storm i København?


Over lengre tid er det skapt et forventningsrom til COP 15 gjennom store internasjonale forskningsinnsatser, konstant mediedekning og et vibrerende internett.
– Akkurat nå er vi i de reduserte forventningers tid når det gjelder Københavnkonferansen.
– En uro kommer nå til uttrykk gjennom opprop i media fra kjente personer og organisasjoner om alt vi kan og bør gjøre selv som svar på den politiske maktesløsheten globalt, sier Knut Eirik i intervju med Jan Carlsen som kan leses i arkitektnytt.

For å sitere Naomi Klein (i Dagbladet 18. november): «Hvis klimaet var en bank ville det bli reddet – ikke overlatt til markedets brutalitet». Det betyr ifølge henne at en global ulydighet, en ny type motstand må vokse ut av en mulig København-tristesse.

No comments:

Post a Comment