Wednesday, May 11, 2011

MIDT I VERDEN MIDT I NUUK

Vi hører fra Nuuk at utstillingen er godt besøgt, at skolene begynner å gi tilbakemeldinger og at Illimarfik virker interessert i å koble det på deres undervisning… I dag kommer 25 studenter fra bygge og anleggskolen og 5 fra kunstskolen på omvisning. Kommuneqarfik Sermersook er også invitert til å medvirke i KNRs debatprogram ”Tamassa”.
Utstillingen er lagt ut som nettpublikasjon, klikk zoom og les! det kan ta noe tid før sidene oppdaterer seg...

No comments:

Post a Comment