Friday, July 3, 2009

Ny milepæl på veien fra Rio? // ARKITEKTNYTT

Jan Carlsen har intervjuet Knut Eirik, Marius Nygaard og Harald N. Røstvik om Cop 15. med utgangspunkt i Excentral Park - Edge Dynamics.

Det er trolig at byenes skjebnefellesskap får spesiell omtale på konferansen, et nytt sivilisasjonsprosjekt som inkluderer medvirknings- og demokratiaspektene. I tillegg kommer alternative energiformer garantert til å bli viktige, mener Dahl
...
Arkitekt Marius Nygaard, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, har deltatt i professor Bente Klevens lærerteam for studentene på andre årstrinn.
– Kurset brukte konkurranseutkastet til 70°N arkitektur og Dahl & Uhre for Nordhavnen i København som byøkologisk rammeverk for oppgaven, forteller Nygaard. – Studentene tegnet et besøkssenter med biologisk mangfold og økologi som tema. Slik ble studentenes arbeid indirekte knyttet til oppkjøring mot COP 15-konferansen.
...
...vår profesjon har makt til å forandre mye. Derfor må arkitekt- og byplanutdannelsen styrkes med hensyn til bærekraft. Politikerne klarer ikke jobben alene – det demonstrerer de hver dag. Naturen kommer til å skake oss voldsomt hvis vi ikke ser alvoret i klima- og energisituasjonen, avslutter arkitekt Harald N. Røstvik.

Les hele intervjuet her: Ny milepæl på veien fra Rio? ARKITEKTNYTT
Se også: ARKITEKTNYTT om æresprisen til Knut Eirik

No comments:

Post a Comment