Saturday, April 12, 2008

"Å strekke seg over skyene - hvorfor ikke"

"Byutviklingens år" er under lupen i PLAN nr 5/2007.
Sosiolog John Pløger ved Aalborg Universitets Center skriver i sin artikkel; "Kanskje er Tromsø mer radikal enn byen selv aner"
Det er allerede gjort forskning på byutviklingens år. Trine Holm har skrevet sin hovedfagsoppgave "Tromsøs øvelse i åpenhet". Byutviklingens år har vært på reise til Den 10 arkitekturbiennalen i Venezia, der oppdaget "Herald Tribune" sensasjonen i det at en by tar timeout fra planleggingens lineære hovedstrømmer.

Byutviklingens år rapport
Byutviklingens år på northerngateway
artikkelen til Pløger kan kjøpes på idunn