Friday, April 18, 2008

OL-en ildsprutende drage


Rundt 50 mennesker hadde møtt opp da NAF (Nord-Norges Arkitektforening) inviterte til debatt om byens OLplanlegging tirsdag kveld. Tilstede var representanter for en rekke av byens ledende arkitektkontorer, planleggingsmiljø, lokalpolitikere og OLmotstandere. I tillegg var idretten i byen representert med styreleder for Tromsø Idrettsråd, Jonny Ternlind.
foto: Kim Nordli

Les: "tromso2018nyheter"