Tuesday, April 22, 2008


Foto; Klipp fra Nordlys sin artikkel fra debattmøte om OL ledet av Gisle Løkken, Nordnorges Arkitektforening.

Byutviklingens År 05 sin plattform var en slags dreiebok for en ny type utfoldelse og tenkning – den skapte troverdige åpninger.
Det er disse åpningene, denne innlevelsen og denne opptatthet av ”matters of concern/spørsmål som bekymrer” som synes fraværende i den nåværende rammen rundt 2018-prosjektet.
Byen og byens kompetanse sitter nærmest på siden og følger et lineært rullende prosjekt med en viss oppgitthet og skepsis, der kun motstanden mot konseptet i noen grad er tydelig.
Jeg var tilstede på det åpne møte der Børge Stensbøl la fram sin ”Modellby Tromsø” – tenkt verdensledende i bærekraftspørsmål. En overbygning, en hinne ble lansert – uten at et eneste spørsmål ble lansert til den relativt oppegående forsamlingen i salen, av typen: ”men - hva mener du”?

Download PDF: Knut Eirik om OL 2018

No comments:

Post a Comment