Thursday, May 28, 2009

Kartlegging av havbunnen


Lørdag hadde Nordlys en fire siders reportasje om funnene som havforskerne har gjort under kartleggingen av havbunnen utenfor Lofoten/ Vesterålen og Troms. Det er oppsiktsvekkende og ny kunnskap som her refereres. Og den vil gripe rett inn i den debatten om petroleumsaktivitet som kommer for fullt når forvaltningsplanen skal revideres.
Les videre i Oddvar Nygårds kommentar over!
Bildet er tatt på et av Mareano prosjektets forskningstokt og viser et korallrev på 214m dyp på terskelen til Stjernsund ved Altafjorden.
MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

No comments:

Post a Comment