Tuesday, May 26, 2009

Kronikkenes by II - Tromsø 2040 #2

Nordlys åpner i en periode fremover kronikksidene for tekster om forskning innen energi, marine ressurser, kultur, næring og utvikling i nordområdene. Peter Holm og Bjørn Eirik Olsen's kronikk om Marin sektor frem mot 2040, tirsdag 26.5 er den andre i denne serien.

No comments:

Post a Comment