Friday, May 15, 2009

NYTT MARG MED TEMA: BYEN Gjesteredaktør er Knut Eirik Dahl

Snart bor 80 % av jordas befolkning i byer, og dette får enorme konsekvenser for sosiale strukturer, arkitektur, landskap og mennesker. Byen blir satt under press.

Med utgangspunkt i denne prosessuelle dynamikk, tar vi leserne med til byer som New York, Ramallah, Bologna, Tokyo, Beirut og Roma, til Nordområdenes mange merkelige byer og til Nederlands Randstaadt når Polarisen smelter. Her drøftes også byens toleransebegrep, demokrati og historiske utvikling. Og essensielt ; Hvem har retten til byen?

Forfattere i dette nummer er: Marianne Skjulhaug, Peter S. Jørgensen, Roy T. Eriksen, Adriaan Geuze, Joumana Nahaz
og Hans Husum, Øystein Rø og Espen Røyseland, Tandi Dahl, Bjørn Vassnes, Ragnar Sandbæk, Olava Bidtnes, Erling Steenstrup, Abe Hayeem og Lene E. Westerås.

Marg har for første gang invitert en gjesteredaktør. Det er arkitekt og professor ved Arkitekshøgskolen i Oslo, Knut Eirik Dahl: Hans leder er kalt.

BYEN UNDER PRESS. Her kan du lese innledningen på den artikkelen:
Street Corner Society har gjenoppstått over hele Europa etter røykelovens innføring. Legen Hans Husum, leder av Tromsø Mineskadesenter fortalte meg på et gatehjørne i Tromsø om Tony, den armenske bokhandleren i Beirut, som så det som sin ambisjon og oppgave i livet å holde sin bokhandel åpen gjennom alle krigssituasjoner. For Hans er denne bokhandelen et pustehull i hans arbeide blant krigsskadde, og han ga meg et løfte om å ta med en artikkel til Marg fra sin neste reise til Beirut. Denne teksten foreligger her og er én av tekstene som tegner tilstander som kun kan forståes som byer under kontinuerlig beleiring, under et konstant press, i desperate situasjoner.
I fjor holdt jeg en forelesning i Murmansk og brukte anledningen til å vandre rundt i byens gater og rom for å få bekreftet en historie jeg hadde hørt om byens gartner som i 50 år hadde plantet trær og skapt den mest kosmopolitiske
parkby nord for Hamburg. Det er en sannhet uten modifikasjoner. Alléer, parker, og byskoger vokser vilt i enorme mengder. Naturen inne i byen er voldsommere enn naturen utenfor og tilsynelatende på vei til å overta byen. Enorme kollektivt eide blokk-konglomerasjoner fra Sovjettiden ble etter murens fall privatisert nærmest over natten. Ingen europeiske erfaringer kan anvendes for å løse en slik turn-over. Bare deler av disse blokkene er nå bebodd og en merkverdig fornyelse skjer bitvis inne i boligstrukturene som små lyspunkter. Karakteren av ruin og landskapets overtakelse
er påfallende melankolsk, og by og natur er på vei til å bli en foreteelse. En ny generasjon går nå positivt løs på denne nordlige tilstanden. Byene i nordområdene kan bare forståes gjennom å nytolke det territoriet de befinner seg i. Artikkelen ”Nordlige eksperimenter” utfordrer og undersøker denne sårbare tilstanden i stor geografisk skala.
Jeg har brukt fem år på denne teksten, og det tar 15 år og realisere våre store parkprosjekter, sier den nederlandske landskapsarkitekten Adriaan Geuze som har påvirket og informert vår tids by og landskapsplanlegging globalt. Hans prosjekter finnes på alle unge landskapsarkitekters bord. Hans byutvidelse i Amsterdam, Borneo - Sporenburg, gjenfinnes som modell for en rekke prosjekter i byer over hele verden. Teksten beskriver et helt land og landskaps tilblivelse gjennom de nederlandske malerne og fotografens framstilling, og den enorme koordinerte innsatsens som historisk skapte polderlandskapet, Det Nye Landet. Teksten drøfter landskapet, byens landskap, som både opplevelse og overlevelse med trykk på det siste. Forfatteren er for tiden den mest profilerte kritikeren i Nederland av hvordan byer og landskap administreres henimot forvitring, i en situasjon under havnivået i klimaendringenes epoke; et bylandskap
under press.
Les hele lederen og 13 andre artikler i Marg nr 2 - 2009 ...

med vennlig hilsen
Jens Harald Eilertsen

MARG lanseres på Lillehammer
Litteraturfestival 27. mai.

Fåes i Narvesen, i noen bokhandler eller direkte fra oss:
776 00 423 - 90 58 75 33
Margmedia,
Strandveien 95, 9006 Tromsø
http://www.margmedia.no/

No comments:

Post a Comment