Sunday, June 14, 2009

BYEN UNDER PRESS


Uroen som ligger som en undertekst i alle artiklene i siste nummer av Marg framkaller denne headingen; byen under press. Peter S. Jørgensen sin tekst New York – retten til byen beskriver hvordan nye bevegelser og understrømmer i megabyen er i kontinuerlig dialog og konflikt med administrative virkeligheter og planleggingsteser. I Weekendavisen nr 24, 12. juni har han besøkt utstillingen Fremtidens arkitektur er grønn. Arkitekturens grenser II på Louisiana.
I artikkelen Framtiden er uvissen utvikler han sine New York oppdagelser slik, etter å ha sett MITs klimaadvarsler på utstillingen:
”Det er ikke nok at tro, at vi kan genopprette en balance. Det bliver nødvendig med en løpende og dynamisk tilpasning til de dramatiske klimaændringer. Hvordan udvikler vi vores civilisation under disse skiftende vilkår?
Byen kan kun blive løsningen via borgernes deltagelse. På den måde kan der ske en professionalisering og demokratisering, hvor borgerne i de sociale nættverk, virksomheder og bymiljøer spiller sammen som urbane fællesskaber. Det er i disse urbane fællesskaber
- der kan transformere seg sammen med byen – at tilpassningen til klimaændringerne kan foregå dynamisk og hurtig nok”.


Universitet i Agder er midt inne i sitt forskningsprosjekt City and Tolerance.
15. og 16. juni arrangere UIA et fagseminar med overskriften Byplanens dilemmaer.
Knut Eirik foreleser på dette seminaret under seminaroverskriften hva kan byplanleggingen tilby og med forelesningstemaet Byen under press som drar noen linjer videre fra det Peter S. Jørgensen åpner for. Heri inkludert noen nye betraktninger rundt Byutviklingens År 05.
Her møter han bla Roy T. Eriksen som foreleser om Vandringer i et ruinlandskap som er en utvikling av hans tekst i siste nummer av tidsskriftet Marg.
Til Kristiansand kommer også Jonny Aspen som stiller spørsmålet trenger vi byteorien og John Pløger som utdyper hva som gjør byrom til samhandlingsrom.
Toleranse, litteraturen og byen er temaet for en kveldsforestilling i Håndverkeren den 15. der John Pløger, Paal-Helge Haugen, Torild Wardenær og Knut Eirik Dahl skal skape noen åpninger.

No comments:

Post a Comment