Tuesday, June 16, 2009

Miljøstatus 2009 viser miljøutfordringene

Utslipp av klimagasser og global oppvarming er vår tids største miljøutfordring. Situasjonen er alvorlig for naturmangfoldet, på grunn av klimaendringer og andre trusler. Det viser den nye publikasjonen Miljøstatus 2009, som gir en tematisk og helhetlig oversikt over miljøutfordringene i Norge. (kilde:dirnat)
Last ned miljøstatus 2009 her

No comments:

Post a Comment