Saturday, June 20, 2009

den nasjonale konferansen om landbruk, mat, energi og klima

State of the art klimapolitikk, forskning og tiltak i Norge? Mat og Landbruksdepartementet har nylig arrangert en konferanse på Gardermoen hvor forskere og politikere la fram målsetninger og forskningsresultater. Vi hadde lyst til å dra… ikke anledning, men nå kan vi alle gå igjennom powerpointpresentasjonene som er lagt ut på M&Ldep’s debattsider om landbruk og klima.

"Landbruk - en del av løsningen" -den nasjonale konferansen om landbruk, mat, energi og klima på Gardermoen 2. - 3. juni 2009
Matforsyning, forbruk og klima, medarrangør Statens landbruksforvaltning
Trebruk og trearkitektur, medarrangør Innovasjon Norge
Bioenergi og småkraft, medarrangør Norsk senter for bioenergiforskning
Klimaeffekter - utfordringer og muligheter, medarrangør Veterinærinstituttet og Bioforsk. (kilde: e-varsling fra Kommunal og regionaldepartementet...som anbefales, der kommer det mye interessant info)
se presentasjonene her

No comments:

Post a Comment