Sunday, November 11, 2007

Kjerstin Uhre og Knut Eirik Dahl blog

Gjennom en rekke større by og landskapsprosjekter har kontoret gjordt studier som har til hensikt å utforske og innsirkle nye forutsetninger for urbanisme, landskap og arkitektur. Gjennom prosjektene Helsinki Tampere Visons (spesielt invitert, 1993), den internasjonale konkurransen om Ørestaden i København (2.pris, 1994), Bjørvika-konkurransen med AHO (valgt som utviklingsmodell av Oslo kommune, 2000) og etterfølgende kritiske konsepter og tekster rundt Oslos fjordstrategi, har kontoret etablert seg i en større dialog om byers utvikling.
Byutforskningsmodellen Spillet om Tromsø/Dialogenes by er utviklet av kontoret og presentert internasjonalt en rekke ganger. Byutviklingens År 05/Kronikkens by i Tromsø ble lansert og gjennomført med kontoret som hoveddrivkraft. Begge disse byutviklingskonseptene ble presentert i den nordiske paviljongen på den 10. arkitekturbiennalen i Venezia 2006. 1.prisen i Øresundsvisioner 2040 (2008) sammen med 70°N arkitektur, kan sees som en utvikling og fornyelse av disse arbeidene. Kontorets bygde prosjekter er uttrykk for oppdagelser gjort i dette større bildet. Kontorets prosjektportfolio rommer flere epoker, heri innkludert blå strek arkitekters eksperimentelle scene.

Kontoret ble etablert i Tromsø i 1995
Kontakt:
Knut Eirik Dahl keda(at)online.no
Kjerstin Uhre kjerstin.uhre(at)aho.no