Friday, May 29, 2009

D&U ONLINE PAPERS // GUEST // Peder Agger and Jesper Brandt // The Dynamics of Small Biothopes in Danish agricultural landscapesThe Danish biologist Peder Agger and the geographer Jesper Brandt, published in 1986 the result of 10 years of research, analysis and wanderings through the text The Dynamics of Small Biothopes in Danish agricultural landscapes. It describes a landscape under pressure, it raises the question about the vulnerability of the landscape, about relationships, and describes this as voices that speak to us about survival. It is a classic text in landscape research and made a strong impression on us when we found it on the web two years ago. Peder Agger is Chairman of the Danish Council of Ethics and professor at the Department of Environment, Technology and Social Studies, Roskilde University, Denmark. Jesper Brandt is Professor at the Department for Geography and International Development Studies, RUC and at ENSPAC (Department of Environmental, Social and Spatial Change). link to: The Dynamics of Small Biothopes in Danish agricultural landscapes

Thursday, May 28, 2009

Mapping the Seabed // MAREANO // link // The Map Collection


This screenshot of the MAREANO map viewer shows the area of hydrographic survey data at the Norwegian continental shelf, an area bigger than the Norwegian mainland. On the MAREANO map wiever you click into registrations, images and videos of the seabed.
Global heating increases the pressure on coastal areas and ocean zones, the seabed itself and the quality of the ocean areas are at stake – the resources here constitute the world’s future "granaries" and "larders". It is the mapping and change of this seascape that now appears as the big challenge – a future and appearing landscape undergoing a dramatic and complex process of change. This environmental mapping’s collision with the mapping of fossil resources can from hegemonic milieus be seen as a disturbing mapping.
MAREANO maps depth and topography, sediment composition, biodiversity, habitats and biotopes as well as pollution in the seabed in Norwegian coastal and offshore regions.The MAREANO Programme aims to provide answers to questions such as: How is the seascape of the Norwegian continental shelf? What does the seabed consist of? How is the biodiversity distributed on the seabed? How are habitats and biotopes distributed on the seabed? What is the relationship between the physical environment, biodiversity and biological resources? How are contaminants stored in sediments? MAREANO is coordinated by the Institute of Marine Research, in collaboration with the Geological Survey of Norway and the Norwegian Hydrographic Service.The Programme is financed by the Ministry of Fisheries and Coastal Affairs, the Ministry of Environment and the Ministry of Trade and Industry via contributions from the National Budget.

Se også Forvaltningsplan Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet

Norwegian Journal of Geology – online:
Sediment characteristics and environmental implications
in the Lofoten - Barents Sea region

"In this issue of NJG we present papers focusing on (sub-) recent geological and biological characteristic of the Lofoten - Barents Sea region. This theme covers a wide range of studies ranging from large-scale submarine landscape evolution to small-scale biological diversity. A common aspect of most papers is the attempt to describe the interaction of geological and biological processes in the Lofoten - Barents Sea region and the implications these have for environmental changes. Most of the research has been performed under the umbrella of the MAREANO (Marine AREal Database for NOrwegian Waters) program, its first phase from 2005 to 2010 being funded by the Norwegian Government." Read the articles here: NJG 2009 Volume 89 Nr. 1 & 2

...men forskere får ikke miljøkartlagt havbunnen utenfor Lofoten før regjeringen skal vurdere oljeboring.... "I 2004 opprettet myndighetene havforskningsprosjektet Mareano. Mareano skulle kartlegge biologisk mangfold på havbunnen i nordområdene. Men på grunn av lave bevilgninger over mange år, blir ikke prosjektet ferdig. Blant annet vil ikke Nordland 6 bli kartlagt i det hele tatt." Les mer i Hundre millioner mangler (Dagbladet 17.8.2009)

Nyhet 10.09.09: Arbeidet med de 17 første områdene i Nasjonal marin verneplan er i gang. Planen er den første i sitt slag for å verne undersjøisk natur.Les mer her:Skal verne natur under vann

Sweeden has enviromental informaton on their coastal areas at this page: Havsmiljøn and on the viewer Vattenkartan

See also: The EU Water Framework Directive and Breathless coastal seas, and for the Baltic Sea:
WWF: Baltic Ecoregion Programme
Documentary on cod fishing in the Baltic Sea

Kartlegging av havbunnen


Lørdag hadde Nordlys en fire siders reportasje om funnene som havforskerne har gjort under kartleggingen av havbunnen utenfor Lofoten/ Vesterålen og Troms. Det er oppsiktsvekkende og ny kunnskap som her refereres. Og den vil gripe rett inn i den debatten om petroleumsaktivitet som kommer for fullt når forvaltningsplanen skal revideres.
Les videre i Oddvar Nygårds kommentar over!
Bildet er tatt på et av Mareano prosjektets forskningstokt og viser et korallrev på 214m dyp på terskelen til Stjernsund ved Altafjorden.
MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Wednesday, May 27, 2009

Gaza damage assessment overview // UNOSAT // link // The Map Collection


UNOSAT is a program of the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), providing satellite imagery & related geographic information, research and analysis to UN humanitarian & development agencies & their implementing partners.
This map presents a satellite-based damage assessment for the Gaza Strip following the January ceasefires. Damages have been summarized by the type damage detected and by their estimated occurrence per governorate.

Tuesday, May 26, 2009

Kronikkenes by II - Tromsø 2040 #2

Nordlys åpner i en periode fremover kronikksidene for tekster om forskning innen energi, marine ressurser, kultur, næring og utvikling i nordområdene. Peter Holm og Bjørn Eirik Olsen's kronikk om Marin sektor frem mot 2040, tirsdag 26.5 er den andre i denne serien.

D&U ONLINE PAPERS // Appearing and disappearing Landscapes


"The landscape is not focused until it becomes “necessary" to do so, and in this respect is not prepared for the future. The present map proposes to develop a new legend that seeks to enlighten the shadow. The landscape must be prepared for and resist the next leap by remaining the superior space in an unforeseeable future. This will force an aesthetics which will have to operate on a large scale, and which must deal with more temporal than the constructed world."
D&U ONLINE PAPERS // Appearing and disappearing Landscapes
The Helsinki Tampere Visions 1993

Monday, May 25, 2009

NATURBASE // link // The Map CollectionNaturbase er et kartbasert innsyn som viser data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har registrert. Dataene er samlet inn av kommunene, fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og DN.
Du får opp et kart over Norge og Svalbard når du starter Naturbase.
Her har jeg zoomet meg inn til Sortlandssundet og Sigerfjorden hvor skal feriere et par uker i sommer.

Naturbase er et supert verktøy og inneholder data om :
Områder som er vernet, eller foreslått vernet, etter naturvernloven, Svalbardloven, Svalbardmiljøloven og viltloven // Naturtyper og arter som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen. // Arter som har spesiell betydning for jakt og annen høsting. // Kulturlandskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier. // Friluftslivsområder som er sikret for allmenn bruk ved at staten har kjøpt dem eller skaffet seg spesielle rettigheter i dem. // Motorferdselsreguleringer, reinsjaktområder, ilandstigningsplasser m.m. på Svalbard.

I Sverige finnes en naturkartbase organisert av lansstyrelsene, for Skåne heter den Naturguiden med viewer.
Den tilsvarende naturkartbasen for Danmark er: Miljøportalen med arealinfo.

Sunday, May 24, 2009

Turliv på yttersia // The Map Collection

På Bent Svinnung's interaktive kart som finner du lenker til noen av hans favorittplasser, fra Helgelandskysten til yttersia av Troms, samt en del informasjon om beliggenhet, tilgjengelighet, praktiske tips, historikk. Jeg har stor glede av å klikke på de hvite punktene på dette kartet og studere turbeskrivelser og se fantastiske bilder. Yttersida av Troms er et eldorado for dem som bedriver turliv, uansett om framdriften skjer med åre, seil, motor eller beina. Masse rullesteinsfjærer, sandstrender, holmer og skjær, egger og vegger. Nok til å ta pusten fra de aller mest blaserte.
Turliv på Yttersia,

A walk through H // link // The Map Collection


"A walk through H: The Reincarnation of an Ornithologist " by Peter Greenaway is a 40-minute abstracted journey film, told almost entirely through the use of a series of 92 maps, - A friend of mine showed me this short film when I was studying architecture at BAS in early nineties and it is still one of my favourites. The film is "set" entirely in the world of "H," which is represented only by Tulse Luper's maps, sprinkled with occasionally intercuts with images of birds and sunsets. The panning along the paper surfaces of the imaginary maps is intriguingly fascinating and so is the narrator’s absurd dry voice describing how he came to possess each of these maps, and what his journey is like.
At the official website, petergreenaway.org.uk you can read Greenaway’s own idea about A Walk through H: "I've always been fascinated by maps and cartography. A map tells you where you've been, where you are, and where you're going - in a sense it's three tenses in one. It's also an amazing ideogram of information that is very useful and, perhaps most pertinently, also not at all useful. My father had recently died, and the subtitle of the film was 'The Reincarnation of an Ornithologist' - my father was one. Through his life he had amassed an extraordinary amount of information about bird study, and I was very aware that with his death - as indeed with any death - a vast amount of very personalized information had gone missing, was totally irrecoverable. The film is on the journey a soul takes at the moment of death, to whatever other place it ends up - H being either Heaven or Hell. I devised 92 maps to help this particular character get there. The whole film was divided into five sections that represented movement from a very urban landscape to a wilderness landscape, and there were references and cross-references to all sorts of systems."

Follow this link to A Walk Through H: The Reincarnation of an Ornithologist

Saturday, May 23, 2009

Most complete Earth map published // link // The Map Collection


A new global digital elevation model covers 99 percent of the Earth’s landmass to a resolution of 30 metres. The terrain map is based on imagery from the Japanese ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) instrument on NASA’s Terra satellite.

From NASA’s press release: "This is the most complete, consistent global digital elevation data yet made available to the world," said Woody Turner, Aster program scientist at NASA Headquarters in Washington. "This unique global set of data will serve users and researchers from a wide array of disciplines that need elevation and terrain information." According to Mike Abrams, Aster science team leader at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., the new topographic information will be of value throughout the Earth sciences and has many practical applications. "Aster's accurate topographic data will be used for engineering, energy exploration, conserving natural resources, environmental management, public works design, firefighting, recreation, geology and city planning, to name just a few areas," Abrams said.
At the press release you'll also find links to visualizations of the new Aster topographic data, and you can download the Aster global digital elevation model at WIST and at ASTER GDEM .
I found information about GDEM at The Map Room, Jonathan Crowe's intriguing and daily updated blog about maps.

Friday, May 22, 2009

RADIO RADIO

Kai Sibbern i Verdibørsen, P2s magasin for etikk og livssyn har lest Knut Eirik Dahls leder i tidsskriftet Marg om byen, med tittelen Byen under press, og har tent på denne. Idag intervjuet han Knut Eirik i 15-20 minutter som sendes i helgen. Marg er ute av trykkeriet i dag!

Verdibørsen sendes i NRK P2, lørdag 23.5. kl. 8.05 og på samme kanal søndag 24.5. kl. 17.03. Etterpå ligger det ute på nettradioen og kan lastes ned som pod-cast. Verdibørsen er P2-programmet om verdispørsmål i vår tid: Såvel etiske, moralske som filosofiske og religiøse sider av livssyn og samfunnsliv presenteres og drøftes iløpet av de 55 minutter lange sendingene hver helg. Ved Kai Sibbern og Aase Cathrine Myrtveit.
Bildet fra flyktningeleiren Bourj el-Barajneh i Beirut, Libanon, er hentet fra Lene E. Westerås' fortelling om SYNLIGE BYER som kan leses i Marg.

Thursday, May 21, 2009

D&U ONLINE PAPERS // The Magic Carpet


"The urban ideals loom larger than the understanding of landscape, shining far more brightly as it were. The borders of urban space constitute an intellectual hinterland. The relation between what is built and the continued life of the landscape is destined to remain the major theme in the civic space of the future...."
D&U ONLINE PAPERS // The Magic Carpet, 1994

In 1994 we participated in the international competition for the expansion of Copenhagen, called Ørestaden. The project received the second prize in the competition. The idea universe of the project is duly published in the periodical "byplan" No. 5, 95. Through the presentation of the project's own text and a comprehensive critical review of the competition by Professor Jens Kvorning (jury member). The concept launched "The Game of Ørestaden" by setting up the structure plans as a set of playing pieces, in which different forces of change led to entirely different interpretations of this future urban landscape. The current development in Copenhagen, where other areas have come into the searchlight and are taking power from the "ideal" Ørestaden, confirms one of our statements in the competition - "The spirit of the place is bound to be found elsewhere".

Wednesday, May 20, 2009

D&U ONLINE PAPERS

This week we will start a new series at the blog: D&U ONLINE PAPERS. Here we will make available a selection of texts, papers and lectures for download.

EUROPAN 10 NORWAY

Up to now 250 teams is competing in the three Norwegian cities Vardø, Trondheim and Oslo. This is a stunning amount of participants, and the number is growing. To meet this mass of ideas Europan is proudly presenting the jury for Europan 10, Norway. The international and interdisciplinary jury will begin its work after the competition deadline on June 29.
Ellen van Loon, OMA (NL) // Andreas Quednau, SMAQ (D) // Gisle Løkken, 70°N arkitektur (NO) // Johanna Irander, Studio Irander (SE) // Christer Larsson, Director of City Planning, Malmö (SE) // Kristine Synnes, Chief Architect, Haugesund (NO) // Jomar Langeland, Director of City Planning, Drammen (NO) // Mari Lending, post doctoral fellow, Oslo School of Architecture and Design (NO) // Regine Debatty, Editor of the blog “We make money not art”, Paris (FR) // Substitutes:Anders Lonka, Adept Architects (DK) // Jonas Norsted, Atelier Oslo (NO) Europan Norway-News

WORLD IN DENMARK Change

Conference May 29th 2009 at Danish Architecture Center DAC
Change has become mantra: climate change, environmental, financial and political change. Change in nature and society has before resulted in change in the aesthetic language; as a sign of something upcoming or as a mirroring of something that has arrived. Is this the case in today’s urban space? Do we see and do we need new definition, new significance new use of the urban landscape and consequently a new aesthetic language in the urban space?
Though the significance belongs to the large scale the signs often start in the small – in garden art and landscape architecture.
The World in Denmark conference asks this question to landscape architects and their answers will take form as reflections and projects. The conference is arranged by Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen in co-operation with The Association of Danish Landscape Architects.

Professor, Ph.D. Ellen Braae, University of Copenhagen // Director Kent Martinussen, Danish Architecture Centre DAC // Professor, Dr. Agro. Malene Hauxner, University of Copenhagen // Landscape architect Catherine Mosbach // Professor of urbanism Knut Eirik Dahl, Dahl & Uhre arkitekter and senior design architect Gisle Løkken, 70° N arkitektur // Artist, landscape architect and founder of Atelier Dreiseitl, Herbert Dreiseitl // Landscape architect, Ph.D. Kristine Jensen
World in Denmark, programme

Friday, May 15, 2009

NYTT MARG MED TEMA: BYEN Gjesteredaktør er Knut Eirik Dahl

Snart bor 80 % av jordas befolkning i byer, og dette får enorme konsekvenser for sosiale strukturer, arkitektur, landskap og mennesker. Byen blir satt under press.

Med utgangspunkt i denne prosessuelle dynamikk, tar vi leserne med til byer som New York, Ramallah, Bologna, Tokyo, Beirut og Roma, til Nordområdenes mange merkelige byer og til Nederlands Randstaadt når Polarisen smelter. Her drøftes også byens toleransebegrep, demokrati og historiske utvikling. Og essensielt ; Hvem har retten til byen?

Forfattere i dette nummer er: Marianne Skjulhaug, Peter S. Jørgensen, Roy T. Eriksen, Adriaan Geuze, Joumana Nahaz
og Hans Husum, Øystein Rø og Espen Røyseland, Tandi Dahl, Bjørn Vassnes, Ragnar Sandbæk, Olava Bidtnes, Erling Steenstrup, Abe Hayeem og Lene E. Westerås.

Marg har for første gang invitert en gjesteredaktør. Det er arkitekt og professor ved Arkitekshøgskolen i Oslo, Knut Eirik Dahl: Hans leder er kalt.

BYEN UNDER PRESS. Her kan du lese innledningen på den artikkelen:
Street Corner Society har gjenoppstått over hele Europa etter røykelovens innføring. Legen Hans Husum, leder av Tromsø Mineskadesenter fortalte meg på et gatehjørne i Tromsø om Tony, den armenske bokhandleren i Beirut, som så det som sin ambisjon og oppgave i livet å holde sin bokhandel åpen gjennom alle krigssituasjoner. For Hans er denne bokhandelen et pustehull i hans arbeide blant krigsskadde, og han ga meg et løfte om å ta med en artikkel til Marg fra sin neste reise til Beirut. Denne teksten foreligger her og er én av tekstene som tegner tilstander som kun kan forståes som byer under kontinuerlig beleiring, under et konstant press, i desperate situasjoner.
I fjor holdt jeg en forelesning i Murmansk og brukte anledningen til å vandre rundt i byens gater og rom for å få bekreftet en historie jeg hadde hørt om byens gartner som i 50 år hadde plantet trær og skapt den mest kosmopolitiske
parkby nord for Hamburg. Det er en sannhet uten modifikasjoner. Alléer, parker, og byskoger vokser vilt i enorme mengder. Naturen inne i byen er voldsommere enn naturen utenfor og tilsynelatende på vei til å overta byen. Enorme kollektivt eide blokk-konglomerasjoner fra Sovjettiden ble etter murens fall privatisert nærmest over natten. Ingen europeiske erfaringer kan anvendes for å løse en slik turn-over. Bare deler av disse blokkene er nå bebodd og en merkverdig fornyelse skjer bitvis inne i boligstrukturene som små lyspunkter. Karakteren av ruin og landskapets overtakelse
er påfallende melankolsk, og by og natur er på vei til å bli en foreteelse. En ny generasjon går nå positivt løs på denne nordlige tilstanden. Byene i nordområdene kan bare forståes gjennom å nytolke det territoriet de befinner seg i. Artikkelen ”Nordlige eksperimenter” utfordrer og undersøker denne sårbare tilstanden i stor geografisk skala.
Jeg har brukt fem år på denne teksten, og det tar 15 år og realisere våre store parkprosjekter, sier den nederlandske landskapsarkitekten Adriaan Geuze som har påvirket og informert vår tids by og landskapsplanlegging globalt. Hans prosjekter finnes på alle unge landskapsarkitekters bord. Hans byutvidelse i Amsterdam, Borneo - Sporenburg, gjenfinnes som modell for en rekke prosjekter i byer over hele verden. Teksten beskriver et helt land og landskaps tilblivelse gjennom de nederlandske malerne og fotografens framstilling, og den enorme koordinerte innsatsens som historisk skapte polderlandskapet, Det Nye Landet. Teksten drøfter landskapet, byens landskap, som både opplevelse og overlevelse med trykk på det siste. Forfatteren er for tiden den mest profilerte kritikeren i Nederland av hvordan byer og landskap administreres henimot forvitring, i en situasjon under havnivået i klimaendringenes epoke; et bylandskap
under press.
Les hele lederen og 13 andre artikler i Marg nr 2 - 2009 ...

med vennlig hilsen
Jens Harald Eilertsen

MARG lanseres på Lillehammer
Litteraturfestival 27. mai.

Fåes i Narvesen, i noen bokhandler eller direkte fra oss:
776 00 423 - 90 58 75 33
Margmedia,
Strandveien 95, 9006 Tromsø
http://www.margmedia.no/

Thursday, May 14, 2009

On Site

Knut Eirik and Kjerstin writes on Appearing and Disappearing landscapes in On Site.


On June 6 the second edition of Landscape Architecture Europe On Site will be presented at the Architekturforum in Zurich.
On Site is the triennial yearbook of European landscape architecture. Produced for the Landscape Architecture Europe Foundation (LAE) and the European Foundation for Landscape Architecture (EFLA), it aims to be the standard, critical review of the state of the art of European landscape architecture.
The first book published in 2006, Fieldwork, explored the tendency in Europe for new urban forms built on former agricultural land to use the patterns and land forms of the former agricultural use. The title, On Site, refers to attitudes to place or locus.

On site presents pioneering projects and strategies in landscape architecture from Berlin to Bordeaux, from Akkarvikoden in Norway to Evora in Portugal. The projects are supplemented by essays on European cartography, the cultural landscape, the history of ideas in landscape architecture, the role of ideal landscapes, urban policies, and the pioneers from Portugal such as Francisco Caldeira Cabral and Gonçalo Ribeiro Telles.

Essays by
Aurora Carapinha (P), Lisa Diedrich (D), Ana Kučan (SLO), Lynn Kinnear (GB), Yttje Feddes (NL), Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre (N), Maria Goula (E), Dirk Sijmons (NL), Jørgen Primdahl (DK), Måns Holst-Ekström (S), Giacomo Delbene (I)

Editorial board
Lisa Diedrich (editor-in-chief), Munich (D); Hubertus Adam, Zurich (CH); Mark Hendriks, Utrecht (NL); Ana Kučan, Ljubljana (SLO)

On Site
Birkhauser

Monday, May 4, 2009

Kronikkenes by II - Tromsø 2040

Nordlys vil i en periode fremover åpne kronikksidene for tekster om forskning innen energi, marine ressurser, kultur, næring og utvikling i nordområdene frem mot 2040. Bjørn Eirik Olsen's kronikk lørdag 3.5 er den første i denne serien.