Wednesday, December 19, 2012

Oh Erskine, oh Erskine


Now the time has expired for the contestants on the new Kiruna, the town that will replace the old one when LKAB burrows deeper beneath it. At City Hall in Kiruna, you can now see all the ten teams competing proposals for the new city form and function.


see all the proposals here

Monday, December 17, 2012

"Possible Greenland" exhibition review: Hjemme i verden - hvor ble det av den kritiske revy?

«Possible Greenland» fortæller historien om geologiske dannelsesprocesser i fortiden og om en mulig fremtid for landet som resurseleverandør i en ny geologisk æra – antropocene – menneskehedens tidsalder. Med en forventning til de muligheder, klimændringerne kan åbne for i nord, bliver publikum forklaret, at storskala industriudvikling vil kunne muliggøre etablering af nyt erhvervsliv og en ny urban kultur. Nutiden og den nære fortid bliver kun berørt lidt.

Artikkelen i Sermitsiaq er oversatt til grønlandsk og dansk, og den tar for seg på hvilken måte Dansk Arkitektur Center har gått inn i geopolitikken.  Utstillingen ble vist på den 13. Arkitektur Biennalen i Venezia i 2012 og skal vises i Nuuk i 2013.


Hele Arktis står overfor en ny bølge af intensiv resurseudnyttelse. De nordiske lande harmoniserer sine strategier for at gøre det attraktivt for industrierne at etablere sig i nord. Nationalstaterne kan ikke af egen kraft realisere sine natur resurser. Dette fører til komplicerede forhandlinger mellem industri og samfund om fordeling af fordele og ulemper. Den koloniale fortid aktiveres på overraskende måder. I Nord-Skandinavia kommer den fortiede kolonihistorien til utrykk på nytt, når Sápmi blir gjenstand for nasjonalstatenes planer om økt industrialisering. Positioner flytter sig og nye modsætninger og alliancer opstår. I mødet med multinationale, kapitalstærke selskaber kommer lokaldemokratiet under pres. Grønland og Danmark er ikke så ensomme i nord som utstillingen gir inntrykk av. En kartlegging av initiativer og samarbeid som foregår på tvers i forskning og erhverv, og fra folk til folk, vest-øst og sirkumpolart ville løftet utstillingen.    issuu