Wednesday, April 23, 2008

BYÅR 05 and Mosaïc::Region as cases in ARCHITECTURAL INQUIRIES

Gisle Løkken and Magdalena Haggärde are going to the research conference Architectural Inquiries at Chalmers, Göteborg to present the paper 'Openness and experiment...'
The paper uses ByÅr05 and Mosaïc::Region as cases in showinghow how the open conversation becomes a theoretical platform within our practice as architects and how openness and invitation are used to find new, non-linear ways in and around conventional, hierarchic planning.
AUTHORS: Magdalena Haggärde and Gisle Løkken, CO-AUTHORS: Knut Eirik Dahl, Trine Holm and Kjerstin Uhre
By following the link over, you can download all papers and abstracts at the conference.

Tuesday, April 22, 2008


Foto; Klipp fra Nordlys sin artikkel fra debattmøte om OL ledet av Gisle Løkken, Nordnorges Arkitektforening.

Byutviklingens År 05 sin plattform var en slags dreiebok for en ny type utfoldelse og tenkning – den skapte troverdige åpninger.
Det er disse åpningene, denne innlevelsen og denne opptatthet av ”matters of concern/spørsmål som bekymrer” som synes fraværende i den nåværende rammen rundt 2018-prosjektet.
Byen og byens kompetanse sitter nærmest på siden og følger et lineært rullende prosjekt med en viss oppgitthet og skepsis, der kun motstanden mot konseptet i noen grad er tydelig.
Jeg var tilstede på det åpne møte der Børge Stensbøl la fram sin ”Modellby Tromsø” – tenkt verdensledende i bærekraftspørsmål. En overbygning, en hinne ble lansert – uten at et eneste spørsmål ble lansert til den relativt oppegående forsamlingen i salen, av typen: ”men - hva mener du”?

Download PDF: Knut Eirik om OL 2018

Monday, April 21, 2008

news from "iverden"

Iver's latest film explores dimensions.

Friday, April 18, 2008

OL-en ildsprutende drage


Rundt 50 mennesker hadde møtt opp da NAF (Nord-Norges Arkitektforening) inviterte til debatt om byens OLplanlegging tirsdag kveld. Tilstede var representanter for en rekke av byens ledende arkitektkontorer, planleggingsmiljø, lokalpolitikere og OLmotstandere. I tillegg var idretten i byen representert med styreleder for Tromsø Idrettsråd, Jonny Ternlind.
foto: Kim Nordli

Les: "tromso2018nyheter"

Monday, April 14, 2008

Knut Fjørtoft


This beautiful installation can be seen in Tromsø at "Kysten". The secret shed "stabburet" is a part of the artwoork.

"kanskje kommer konglen"Our project at Storhaugen in Tromsø has allready been debatet in the press for two years. Now the plan process at the municipality has started. Watch "Storhaugen- the road movie".

Saturday, April 12, 2008

"Å strekke seg over skyene - hvorfor ikke"

"Byutviklingens år" er under lupen i PLAN nr 5/2007.
Sosiolog John Pløger ved Aalborg Universitets Center skriver i sin artikkel; "Kanskje er Tromsø mer radikal enn byen selv aner"
Det er allerede gjort forskning på byutviklingens år. Trine Holm har skrevet sin hovedfagsoppgave "Tromsøs øvelse i åpenhet". Byutviklingens år har vært på reise til Den 10 arkitekturbiennalen i Venezia, der oppdaget "Herald Tribune" sensasjonen i det at en by tar timeout fra planleggingens lineære hovedstrømmer.

Byutviklingens år rapport
Byutviklingens år på northerngateway
artikkelen til Pløger kan kjøpes på idunn

Thursday, April 10, 2008

AHO omtaler Mosaïc::Region

Rektor på Arkitekt og Designskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen gratulerer Mosaïc::Team. Les: "Får utforme nordisk storregion"

Monday, April 7, 2008

Debating Øresund


Øresundsvisioner 2040 - the exhibition - with the 15 projects from part 2 of the competition will be shown at Gamle Dok / DAC until May 4. We will also participate in debates taking place at DAC April 16 (open) and 21 (with the region's mayors).

Sunday, April 6, 2008

Mosaïc:: Links Media

Pressemeddelelse (danish) Realdania
Dommerbetenkningen (danish)Byplanlab
All the 15 entrys in the kompetitions face 2 Byplanlab Tromsøarkitekter vant Nordlys
"Norske arkitekter seiret i Øresund-konkurransen" Arkitektnytt Interview på WebTV ITromsø
Udstilling på Dansk Arkitektur Center 2.april-4.mai
Rektor på Arkitekt og Designskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen gratulerer Mosaïc::Team. Les: "Får utforme nordisk storregion"

mosaïc::team


A big thank you to the Mosaïc::Team of experts!

Espen Røyseland & Øystein Rø, architects, 0047
Peter Sylwan, journalist
Reinhold Fieler & Lars-Henrik Larsen, aqua culture researchers,
Akvaplan-niva
Johannes Molander Pedersen, Morten Rask Gregersen and Tue Kappel, architects, NORD
Peter Löwendahl-Nyrén, journalist
Bengt Olle Nilsson, photographer Österlenbild
Nils Mjaaland, architect/photographer, blå arkitektur landskap
Thomas Barfoed Randrup, prof. Park Management & Urban Greening, Skov & Landskab
Carola Wingren, landscape architect and professor, SLU
Jørgen Primdahl, prof. landscape planning, Skov & Landskab
Odd Are Berkaak, prof. social antropology, Oslo University
Åsa Sonjasdotter, artist and professor, Tromsø Art Academy

+ important and generous discussion partners: Maike Knol, Roy T. Eriksen, Svein Jentoft, Tom Nielsen, Rikke Munck, Trine Holm, Ola Bettum...

Wednesday, April 2, 2008

1st prize - Øresundsvisioner 2040!


We have been awarded 1st prize in the competition arranged by RealDania about ideas for the future in the Øresund region!
The project is a collaboration with 70°N arkitektur, and the concept MOSAÏC::REGION includes inviting a broad panel of guest experts who all did an extraordinary job putting their expertise into the project.
On the picture we've just received the prize at Gamle Dok / DAC in Copenhagen, today....