Monday, June 29, 2009

'scape // Adaptive seaward extension for Copenhagen


The duch architect and writer Joren Jacobs has made an article about the planning strategies in our Nordhavnen project, Edge Dynamics in 'scape 1# 2009 .

Ever-evolving
The vision of 70°N and Dahl & Uhre clearly opposes traditional linear development which can neither cope with change, nor cater for creative solutions. it cannot do what the people of Copenhagen requested: "no-regulation zones", a place "a bit rough, messy and unpolished", because "the unexpected is attractive". So in addition to their flexible basic structure plan 70°N and Dahl & Uhre's strategy is an ever-evolving open plan process and dialogue. This involves a broad collaborative exchange with many different parties, like journalists, citizens, landscape architects and researchers in various fields (biology, agriculture, economy, energy, marine enviroment, rainwater and culture). As the design firms put it themselves: " One must establish a universe of ideas beyond the field of thought of the developer-institution. In our strategy, the the programming of Nordhavn and the development strategy must constantly be charged with new knowledge. It is possible to see this project as a work of art - in progress." JJ

Friday, June 26, 2009

The aftermath of COP 15 // Nordhavnen // The Map Collection


In the era ‘after COP 15’ it is possible to picture a new type of discourse about cities’ and landscapes’ development that might proceed in other directions than the presumed ideal, linear urban development of an ideal site. Such an enlarged perspective, this essential side view, is difficult to trace in the competition program for Nordhavnen. In the previous diagrams, illustrating the regional dialogue between Denmark and Sweden up until COP 15, one clearly sees a hyper attention in both politics and development about current projects. In the third diagram it is claimed that the different projects cannot be seen on the site alone, nor in their close city surroundings, but that every single project developed in the region must relate to a larger geographical picture and a larger time frame. It is a fact that the region can absorb a large growth; compared to Holland the entire Ring City (‘the green heart’) with approximately 7 million people can be ‘relocated’ to the Øresund region (‘the blue heart’). The region of Øresund can be seen as a complex dynamic of events. Additionally in Nordhavnen after COP 15, a renewed ecological reflection must characterize both the natural-, the production- and the urban landscape. The ambitions are several, but the future insecurities on every level are larger. In Nordhavnen this means, ‘not to be able to predict time, but to use time as a material’. In such a dialogue between ambition and insecurity the fundamental structure of Nordhavnen might contribute to adjust urban conditions on several levels: - locally in Nordhavnen, in a larger picture containing all the large landfillings in Copenhagen, in a larger timeframe and geography embracing events in the entire region, in the Øresund metropolis’s future containing limitless exchanges and high velocity networks, and not the least in a global discussion about urban sustainable development.


This Map (and text) is from the 1st price project in Nordhavnen,(1st face), Copenhagen: Excentral Park - Edge Dynamics, which we did together with 70°N and a panel of experts.

Thursday, June 25, 2009

Pre COP 15 // Nordhavnen // The Map Collection


Uncertainty in the larger geography and time.

In the contest program the development of Nordhavnen is motivated by Copenhagen’s future increase in population, and by the fact that other areas are filled up faster than one thought prior. The program’s dialogue is limited to other closely located development zones as Ørestaden, the Carlsberg area and Kløvermarken. Nordhavnen must be explored and developed in a larger picture, where both the global as well as the regional context are at work. The idea of the Øresund region opens for an image where Nordhavnen enters into a dialogue with events and developments in a geographically larger region; in Malmö with Bo01, the new metro and the urban development project in Hyllie, and in Helsingborg with the development of Norra hamnen and H+. There is a kind of conversation, if not an exchange, between these initiatives as markers in the possible future metropolis image of Øresund. There is every possible reason for developers and developing constellations to look aside.

This Map (and text) is from the 1st price project in Nordhavnen, (1st face), Copenhagen: Excentral Park - Edge Dynamics, which we did together with 70°N and a panel of experts.

Tuesday, June 23, 2009

Kronikkenes by II - Tromsø 2040 #3


"Den måten Norge håndterte oljerikdommen på er unik i internasjonal industrihistorie. Når tyngdepunktet for oljeutvinningen nå flyttes nordover og når teknologifokus gradvis flyttes over mot miljø og fornybar energi; klarer da politikerne å vise samme handlekraft? Kan våre barn, når de om 30 år ser seg tilbake, si at Norge igjen skrev et stykke industrihistorie - denne gangen i nord?"

Serien Nord-Norge 2040 fortsetter på kronikkplass i Nordlys...

Monday, June 22, 2009

Bridging and Branding // Nordhavnen // The Map Collection


The competition of Ørestaden in 1994 can be seen as Copenhagen’s urban answer to the Öresund Bridge project. The program for Ørestaden was as ambitious as for Nordhavnen, but in a different time. Here the ambitions of Copenhagen as an important city in a European economic picture were dominant (new Docklands etc.) The ideal world of Ørestaden, as a line of growth out towards Amager’s periphery, have not however been sustained in dialogue with the larger image of the city. More interesting urban developments have taken place in other parts of Copenhagen, and ideas and ambitions have disintegrated in Ørestaden’s era.
Nordhavnen has now been designated as the place for seven present ambition’s criteria summed up as ‘The Sustainable City of the Future’. As in Ørestaden a linear direction of development has been chosen, but this time directly into the Øresund Strait, functioning as a game board for these ambitions. The program’s statement is that all ambitions that have not taken place other places will happen here, - not unlike the ‘best of all’-programs for Ørestaden.


This Map (and text) is from the 1st price project in Nordhavnen,(1st face), Copenhagen: Excentral Park - Edge Dynamics, which we did together with 70°N and a panel of experts.

Sunday, June 21, 2009

ARKITEKTURPOLITIKK // fra Tromsøsamtalene

I to dager har Kjersti Nerseth, NALs president vært i Tromsø. En dag med byens arkitekter og en dag med byens administrasjon og politikere.
Temaet er regjeringens kommende arkitekturpolitiske handlingsplan. Spesielt engasjerende var møtet med leder for byutviklingskomiteen Eduardo da Silva(AP), byplanssjef Erik Øwre og arkitekter fra Tromsø, Bodø og Mo i Rana. Nerseth viser til Tromsø som forbilde nasjonalt med de to store byutviklingsprosessene Spillet om Tromsø/1995 og Byutviklingens år/2005.
En intens og flott diskusjon oppsto rundt den siste prosessen som jo var igangsatt av politikerne, men som ble ledet og gjennomført med en ledelse på utsiden av systemet.
Se visepresident i NAL, Gisle Løkken sin aviskronikk i tidligere post på bloggen.
Vi syns byplanssjefen oppsummerte drøftelsene på en fin måte da han sa: ”Kanskje det er på tide å lansere noen helt nye ambisjoner for byen”. Mer om dette senere….!
I møte med ordfører Arild Hausberg og kulturråd Irene Valstad Simonsen kom det interessante i at Tromsø kommunes parole om 100% barnehagedekning faktisk har ført til en rekke fine prosjekter som er prisbelønnet og som har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Altså et dristige politiske signaler får arkitekter til å ta seg helt ut og bli oppfinnsomme. Avisa Nordlys samlet deltakerne ute i solen og trykket lien spalte dagen etter. Vi synes presidentens Norgesturne er flott, og er glad for den innlevelse hun viser. Spesielt gleder vi oss til redaktøren av Arkitektnytt kommer med et helt nummer om denne dramatiske krysningen gjennom landet.


Saturday, June 20, 2009

den nasjonale konferansen om landbruk, mat, energi og klima

State of the art klimapolitikk, forskning og tiltak i Norge? Mat og Landbruksdepartementet har nylig arrangert en konferanse på Gardermoen hvor forskere og politikere la fram målsetninger og forskningsresultater. Vi hadde lyst til å dra… ikke anledning, men nå kan vi alle gå igjennom powerpointpresentasjonene som er lagt ut på M&Ldep’s debattsider om landbruk og klima.

"Landbruk - en del av løsningen" -den nasjonale konferansen om landbruk, mat, energi og klima på Gardermoen 2. - 3. juni 2009
Matforsyning, forbruk og klima, medarrangør Statens landbruksforvaltning
Trebruk og trearkitektur, medarrangør Innovasjon Norge
Bioenergi og småkraft, medarrangør Norsk senter for bioenergiforskning
Klimaeffekter - utfordringer og muligheter, medarrangør Veterinærinstituttet og Bioforsk. (kilde: e-varsling fra Kommunal og regionaldepartementet...som anbefales, der kommer det mye interessant info)
se presentasjonene her

Friday, June 19, 2009

ARKITEKTURPOLITIKK

NAL-president Kjersti Nerseth besøker alle lokalforeningene i NAL i løpet av 2009. Hun var her i går og i dag sammen med redaktør i Arkitektnytt, Grete Kristin Hennissen og direktør i NAL, Pål Stephensen for å samtale med politikere og arkitekter. I morgen legger vi ut en liten tekst om Tromsøsamtalene... Regjeringa legger i løpet av sommeren 2009 fram en handlingsplan for arkitektur i Norge. Gisles Kronikk i Nordlys setter den lokale arkitekturpolitikken i perspektiv.

Wednesday, June 17, 2009

Byplanens dilemmaer // Fagseminar // UIA


”Det er ikke nok at tro, at vi kan genopprette en balance. Det bliver nødvendig med en løpende og dynamisk tilpasning til de dramatiske klimaændringer. Hvordan udvikler vi vores civilisation under disse skiftende vilkår?
Byen kan kun blive løsningen via borgernes deltagelse. På den måde kan der ske en professionalisering og demokratisering, hvor borgerne i de sociale nættverk, virksomheder og bymiljøer spiller sammen som urbane fællesskaber. Det er i disse urbane fællesskaber
- der kan transformere seg sammen med byen – at tilpassningen til klimaændringerne kan foregå dynamisk og hurtig nok”.


På UIAs fagseminar 15. og 16. juni annonserte jeg at dette utsagnet fra Peter S. Jørgensen i Weekendavisen skulle være mitt point of departure. Som sagt så gjort. Sammen med en nytenkning rundt byutviklingens år avstedkom dette nogle flotte diskusjoner. Jeg viste kartet fra utstillingen Tromsø X-Files i 2005 der alle de nye prosjekter antastet byen nærmest som røde hunder i boligboomens epoke.
Byplanssjef Gunnar Stavrum i Kristiansand la etterpå fram en sjelsettende, bevegelig powerpoint-framstilling av hvordan 37 prosjekter nå på tilsvarende måte bombarderer Kristiansand i dag. Og han spurte oss med hånden på hjertet; ”hva gjør jeg med dette!”
Samtidig viste han en slående framstilling av hvordan planetaten nesten aldri var de som initierte og startet prosjekter, og at de altså nærmest kom i offerets posisjon – sterkt!
Journalisten fra Fædrelandsvennen som var engasjert tilstede begge dagene grep jo straks tak i at Tromsøs oppdagende og avdekkende metoder burde kunne tilflyte Kristiansand. Altså at det å stille ut er åpne opp.

Mens utbyggerne i Kristiansand tilsynelatende har lite sidesyn til en verden i endring, så debatterte foreleserne på seminaret dynamikk, endringshastigheter og nye og overraskende samarbeidsformer i bylandskapet på friskt vis.
Professor Roy T. Eriksen utviklet sin tekst i siste nummer av Marg, Vandringer i et ruinlandskap, anvendt på Kristiansand og ble en viktig referanse for flere av de etter- følgende foreleserne. Etnologen Kirsti Mathiesen Hjelmdahl fra Agderforskning la fram prosjektet profesjonalisering av kulturnæringene på Sørlandet på et utrolig innlevd vis. Understrømmer som kan få stor betydning for Agderbyenes utvikling. Sensitivitet, dynamikk, hastighet og tilstedeværelse ble lansert som viktig byterminologi av henne. se Fædrelandsvennen

John Pløger var gledelig tilstede med Lefebvre og innom Marianne Skjulhaugs tekst i Marg, Innviklede forbindelser som søker en form.
Gjennom begrepene den kroppslige by, den relationelle by, den narrative by og den meningsfulle by utfoldet han et bilde av hverdagslivet mellom det tenkte, planlagte, og det levde. Han karakteriserte ”handlingen som kontinuerlige brudd med signaler, normer og konvensjoner”.
Kveldseansen i Håndverkerens mørke kulisser med tema Toleranse, litteraturen og byen vår en flott opplevelse med tente, vel forberedte innledere. Paal-Helge Haugen fikk sitt Marg og var meget glad for det.
Knut Eirik

Tuesday, June 16, 2009

Miljøstatus 2009 viser miljøutfordringene

Utslipp av klimagasser og global oppvarming er vår tids største miljøutfordring. Situasjonen er alvorlig for naturmangfoldet, på grunn av klimaendringer og andre trusler. Det viser den nye publikasjonen Miljøstatus 2009, som gir en tematisk og helhetlig oversikt over miljøutfordringene i Norge. (kilde:dirnat)
Last ned miljøstatus 2009 her

Monday, June 15, 2009

Why Here? // The Map Collection


This map was our starting point for an investigation on a city development in Stavanger in 2000. It led, together with Paolo Viganos lecture in Cordoba (Europan, 2003) to the text ”Topografiske attraksjoner” (topographical attractions), published in Arkitektnytt in 2003.

In the spring 2010 we will revisit the study field of Jæren through the course, Appearing and Disappearing Landscapes, which is part 2 of AHO's "Research on the Norwegian Landscape". The course is an inter-Nordic cooperation between the AHO and Forests and Landscape at Copenhagen University. Jæren is a region that today has the largest urban growth in Norway after Oslo. The region, which is the centre of oil development in Norway, is now entering into a new phase, causing both landscape and urbanity to be in need of reinterpretation. The course will establish recognition on the larger scale that will affect knowledge built up during the course work. The UN climate conference, COP 15, in December 2009 will send out signals concerning this larger scale.
The Course is planned as a discourse between landscapes and urban conditions that range from the smallest biotope to the larger future image. Students will throughout the semester work on individual projects as experiments in the relationship between different territorial contexts and urban strategies; this will entail both a smart and innovative cartography and conceptual design projects.

Sunday, June 14, 2009

BYEN UNDER PRESS


Uroen som ligger som en undertekst i alle artiklene i siste nummer av Marg framkaller denne headingen; byen under press. Peter S. Jørgensen sin tekst New York – retten til byen beskriver hvordan nye bevegelser og understrømmer i megabyen er i kontinuerlig dialog og konflikt med administrative virkeligheter og planleggingsteser. I Weekendavisen nr 24, 12. juni har han besøkt utstillingen Fremtidens arkitektur er grønn. Arkitekturens grenser II på Louisiana.
I artikkelen Framtiden er uvissen utvikler han sine New York oppdagelser slik, etter å ha sett MITs klimaadvarsler på utstillingen:
”Det er ikke nok at tro, at vi kan genopprette en balance. Det bliver nødvendig med en løpende og dynamisk tilpasning til de dramatiske klimaændringer. Hvordan udvikler vi vores civilisation under disse skiftende vilkår?
Byen kan kun blive løsningen via borgernes deltagelse. På den måde kan der ske en professionalisering og demokratisering, hvor borgerne i de sociale nættverk, virksomheder og bymiljøer spiller sammen som urbane fællesskaber. Det er i disse urbane fællesskaber
- der kan transformere seg sammen med byen – at tilpassningen til klimaændringerne kan foregå dynamisk og hurtig nok”.


Universitet i Agder er midt inne i sitt forskningsprosjekt City and Tolerance.
15. og 16. juni arrangere UIA et fagseminar med overskriften Byplanens dilemmaer.
Knut Eirik foreleser på dette seminaret under seminaroverskriften hva kan byplanleggingen tilby og med forelesningstemaet Byen under press som drar noen linjer videre fra det Peter S. Jørgensen åpner for. Heri inkludert noen nye betraktninger rundt Byutviklingens År 05.
Her møter han bla Roy T. Eriksen som foreleser om Vandringer i et ruinlandskap som er en utvikling av hans tekst i siste nummer av tidsskriftet Marg.
Til Kristiansand kommer også Jonny Aspen som stiller spørsmålet trenger vi byteorien og John Pløger som utdyper hva som gjør byrom til samhandlingsrom.
Toleranse, litteraturen og byen er temaet for en kveldsforestilling i Håndverkeren den 15. der John Pløger, Paal-Helge Haugen, Torild Wardenær og Knut Eirik Dahl skal skape noen åpninger.

Friday, June 12, 2009

Resistance // The Map CollectionEach element, every trace describing the appearing manufactured and spiritual landscape is to be considered as resisting change, interposing processes which resists and reformulate actual interventions in space.
A canal or a lake can thus fashion a word of ideas for what is to follow. A planted forest will after 20 years demand respect and care. An area in which all of nature is subject to change during 30 years will by virtue of that change draw attention to itself and become an alternative to all development strategies. Our concept entails exploring how such an incipient landscape shapes its capacity for resistance, in other words how it is shaped in time.

We made this map over Ørestaden in 1994 as a part of The Magic Carpet.

Thursday, June 11, 2009

WONDERFUL DAYS


It has been raining now for ages it seems. But in early May we had wonderful days when the arctic spring was trying to get a hold on Strandkanten. We have been living here in our own project for a year now- as an experiment- in a random choice of one of the apartments we have designed. It has been a positive experience. We’re also happy about the landscape project, which are under completion these days, made by Aurora Landscape in collaboration with Ljusarlitektur, 70°N and D&U. Landscape architect Anita Veiseth has done a great job in facilitating the project for teenagers. The young boys, 13-19 years old have already made this landscape their spot in Tromsø. They are hanging out, playing football-games, basket ball and of course skating. Through the Game of Tromsø, we discovered the urban potential of the area. In 2000, as a part of a political process, we reworked the master plan for Strandkanten in collaboration with 70°N and Code.

Sunday, June 7, 2009

The Northern Norway Architecture AwardKnut Eirik Dahl has recieved the Northern Norwegian Architects Association's Honour Award for his enduring efforts to increase the understanding for -and raise the quality of- our urban environments. .

The two architectural awards for 2009 were given to:
- Ungdomshuset Straumanstua in Lofoten by Jarmund/Vigsnæs
- The rehabilitation of Hamningberg in East Finnmark.The project has been a collaboration between Båtsfjord, Vardø, Finnmark Fylkeskommune, Riksantikvaren and Statens Vegvesen.
The prize ceremony for the Northern Norway Architecture Award was in Tromsø at NAF's annual meeting, june 5.

Friday, June 5, 2009

World Environmental Day 2009

Today it is World Environmental Day! On the WED homepage you can get the daily do something TIP, join the Climate Heroes and more...

Melting Ice // The Map Collection
This map from 2006, which we made for the arctic cities exhibition at the 10'th architectural Biennale in Venice together with a great team, shows the early estimates for the meltdown of the ice cap. Today we know for a fact that the process is going much faster. Two years later Jan Gunnar Winther, Director of the Norwegian Polar Institute in Tromsø, stated: ”The summer of 2007 was a record year climate-wise: the ice in the Arctic was down 20% from the previous record year in 2005. The September Ice in 2007 was historically small in scale and one thus expects a new record low in 2008. Mathematical climatic models has not been able to take into account these fast changes. They don’t reproduce reality well enough.” The climate change sets new conditions for spatial planning. Read more in Appearing and disappearing Landscapes in On Site, the book will be launched at the Architekturforum in Zurich tomorrow.
related link: Earth Observatory // World Of Change

Tuesday, June 2, 2009

Many Strong Voices // COP 15

Yesterday we got two interesting links at Cicero's news update service on climate change: “Climate change in the Arctic is a human issue, a family issue, a community issue, and an issue of cultural survival. The joining of circumpolar peoples with Pacific Island and Caribbean States is surely part of the answer in addressing these issues. Many small voices can make a loud noise. As we melt, the small developing island states sink.”
Sheila Watt-Cloutier, 2007 Nobel Peace Prize Nominee
Many Strong Voices
FNs klimapanels siste hovedrapport omtaler Arktis og lavtliggende øyer i Karibien, Stillehavet og andre steder som noen av de mest sårbare områdene for klimaendringer. Alliansen Many Strong Voices skal jobbe for en internasjonal klimaavtale med omfattende globale utslippsreduksjoner.
Utsatte grupper hever stemmen

Monday, June 1, 2009

Manhattan Transfer // The Map CollectionAlong the ridge of Tromsø Island there runs a band of continues woodlands – the Tromsø Common – which in size and extension corresponds to that of Central Park in New York. Back in 1994 we superpositioned Manhattan on this map over the Tromsø Island. Tromsø was experiencing an explosive urban growth, and it was necessary discuss the lokal attitude towards nature as an unlimited resource. The Tromsø common vas already changing from being nature to become a park. 14 years later the map still has actuality in the urban discource i Tromsø - it has proved to be a valid statement.
The fact that we have an urban park of an international format is the most visible urbane trait in Tromsø that necessitates a further urbanisation. The Green Line bind all the city areas together, in winter functioning almost as a metro for cross-country skiers and families on a hike.
Skating in Central Park

The United States of Barents // link // The Map Collection


Web-fiction, based on the performance at PAN-BARENZ
Artist/musician Amund Sjølie Sveen speaks to us back from 2036 and tries to analyze the changes that have lead to establishment of the USB and proves that the opening of a new IKEA-store in HaparandaTornio in 2006 is a major event in the history of the Barents Region. What happens when the region experiences a potential change from periphery to center? Why are we all talking English to each other? Welcome to the brave new world of the United States of Barents!