Wednesday, May 11, 2011

MIDT I VERDEN MIDT I NUUK

Vi hører fra Nuuk at utstillingen er godt besøgt, at skolene begynner å gi tilbakemeldinger og at Illimarfik virker interessert i å koble det på deres undervisning… I dag kommer 25 studenter fra bygge og anleggskolen og 5 fra kunstskolen på omvisning. Kommuneqarfik Sermersook er også invitert til å medvirke i KNRs debatprogram ”Tamassa”.
Utstillingen er lagt ut som nettpublikasjon, klikk zoom og les! det kan ta noe tid før sidene oppdaterer seg...

Thursday, May 5, 2011

RECAST - scener fra JærenI dag, 5. mai åpner utstillingen RECAST - scener fra JærenKINO KINO i Sandnes.

Utstillingen tar opp arkitekturens rolle i forhold til endrede forutsetninger og utfordringer som nord Jæren regionen står overfor når oljealderen går mot slutten. I de siste 40 år har oljeindustrien vært en avgjørende drivkraft i forbindelse med den omfattende utviklingen som har funnet sted. Stavanger, som Norges oljehovedstad, har gjennomgått et stort framskritt fra å være en av Norges fattigste byer til å bli en av de rikeste.

Et tilbakevendende spørsmål er hva som vil skje med videreutviklingen av byregionen når oljeressursene i Nordsjøen ikke lenger er drivkraft i den lokale økonomien.

Utstillingen er laget i samarbeid med Stavanger Arkitektforening og ARKITEKTURENS ÅR. Det er et av 3 lokale prosjekter som markerer SAF’s 75 års jubileum. AHOs master studio "Appearing and Disappearing Landscapes" (våren 2010) og Snøhettas Sandnesprosjekt presenteres i denne utstillingen. More to come.