Thursday, September 11, 2008

En ny standard for Tromsø"Markant" for september har dedikert sine temasider til "å sette en ny standard for Tromsø". Journalist Camilla Solheim kom og samtalte med oss om dette en dag på sensommeren. Temasidene inneholder også intervju med Eduardo da Silva, Erling Dokk Holm, Fremtidsfabrikken og Gøril Lilleng.

Her er noen uttdrag fra intervjuet med Knut Eirik og Kjerstin:
" Det er allerede en erkjennelse hos politikerne at isen er smeltet. Dette gjør at Tromsøs possisjon forandrer seg. Verden er i stor endring og det skjer vi i vår tid."

"Siden 1995 har byen vært dominert av befolkningsvekst og all planlegging har dreid seg om boligbygging. Boligbygging er en for ensidig betraktningsmåte i byens forandringsbilde. Nå gir nedgangen i markedet anledning til å tenke hele konseptet bolig i by på nytt, for eksempel i et nytt energibilde, sier Dahl"

"Næringslivet her i byen må skoleres og de dyktige folkene må på banen. I et større perspektiv er Tromsø et senter for marin og arktisk forskning, derfor ser nasjonal og internasjonal kapital på byen som et investeringsobjekt."