Monday, January 21, 2008

Paul Bjørvigsgate 1-3 //Ved sjøkanten i Tromsø sentrum


Paul Bjørvigs gate 1-3
Ferdigstilt: 2003
Byggherre: Bukta Eiendom as
Entreprenør: Bjørn Bygg as
Arkitekt: Dahl & Uhre arkitekter as,
Kjerstin Uhre og Knut Eirik Dahl med Margret Weidner

Fra industri til urban attraksjon
To mindre, eldre industribygg er om og påbygd til 14 boliger, kontor, klinikk, verksted og bilbutikk på kaikanten i nordre del av Tromsø sentrum i 2003. I 2005 er 2. etasje gjort om til fem nye leiligheter. Dobble romhøyder og solide betongkonstruksjoner i eksisterende bygg, to nye etasjer og vertikalforbindelser mellom bygningene har fått et felles uttrykk , en ny form. Det opprinnelige industrielle uttrykket har fått en mer kompleks, raffinert hybrid som resultat.

En utbygger uten erfaring, men med en ambisjon
Et middelaldrende ektepar satset alt de hadde og eide på å utvikle dette prosjektet. Hun med designambisjoner, han med en egen evne til å realisere ting. I en by totalt dominert av store utbyggerkonstellasjoner er dette umåtelig prisverdig. Gjennom hennes opphold i og kontakter i Kina, kom 70 tonn fasadestein i sort granitt seilende fra den andre siden av jorda. Byggherren og hans venner tok oppheng av granitten ut av entreprisen og utførte dette selv. Ved arbeidsdagens slutt lå alltid en water plassert på sist opphengte stein, et uttrykk for høy presisjon og arbeidsglede. Det er en slik deltakende glede og kjærlighet til prosjektet som også har brakt Willibald Storns bilder inn trapperommets utstillingsgalleri. Dette personlige engasjementet er overført til sameiet som nå utvikler flere ”prosjekter i prosjektet” på dugnad. De utvider takterrasen, lager felles badstu og et ”hotellrom” i ledige arealer.

Innhold og uttrykk
To materialer, sort reflekterende granitt og sinusprofilert natureloksert aluminium møtes i et sammensatt ytre utrykk, en hybrid som verken har industri eller bolig som direkte typereferanse. Selve kaidekket, en bro over kaidekket og felles takterrase er oppholdsarealer til alle døgnets tider langs sjøkanten. Leilighetene er svært forskjellige i form og størrelse. Den største er 240 m2, den minste er 50 m2.

Utstillinger
Prosjektet har vært utstilt på Norsk Samtidsarkitektur 2000-2005 og på den 10. arkitekturbiennale i Venezia. Uttdrag fra innledningsteksten til utstillingskatalogen til Norsk samtidsarkitektur 2000-2005 i av Karl Otto Ellefsen:
”Samtidig ligger det et ønske om å skape samfunnsmessig relevant arkitektur som er kulturelt aktiv, fordi den fører til ulike tolkninger og til diskusjon. Utstillingen har en rekke eksempler på denne typen prosjekter.(…)Dahl & Uhres boligprosjekt på havna i Tromsø henter form fra tolkning av hybrid program og kompleks gjenbruk.”
Tysk omtale av utstillingen: Deutch
No comments:

Post a Comment