Thursday, December 18, 2008

Vinner for andre gang i ØresundsmetropolenVi, Dahl & Uhre + 70°N, med ekspertgjester, Markus Holding (Atkins Global, Malmö) og Thomas Barfoed Brandrup (Skov og Land, København), har vunnet 1. pris i den internasjonale idekonkurransen om Københavns nye byutviklingsprosjekt - Nordhavnen.

Prisen ble overrakt av Ritt Bjerregaard og Klaus Bondam i Pakhus 53 i Nordhavnen i dag.

fra dommerkomiteen:
"Det er dommerkomiteens vurdering, at prosjektet gennem sine strategier fremkommer med et egentlig nyt billede på en strukturplan og deraf følgende ny horisont for byudvikling".

Excentral Park - Edge Dynamics

No comments:

Post a Comment